“ครูโอ๊ะ” ยังไม่ลืมกัน ปันสุข ส่งของขวัญวันเด็ก สู่น้องๆชนเผ่าพื้นที่ชายขอบ ที่เมืองกาญจน์

(10 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข”

ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมทึ่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งต่อความรัก และแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและห่างไกลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวาระวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุสำนักงาน กศน. อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นางอรนิช วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง และครูในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวตอนหนึ่งว่า ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเด็ก ๆ ที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี ไม่เคยลืมการต้อนรับที่อบอุ่น และเมื่อถึงวาระสำคัญวันเด็กแห่งชาติ 2563 ก็ตั้งใจเตรียมของขวัญสำหรับเด็ก ๆ แต่ด้วยท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ จึงมอบให้ตนมาพบกับเด็ก ๆ แทน ซึ่งรัฐมนตรีได้ฝากความรัก ความปรารถนาดีมาพร้อม ๆ กับของขวัญเหล่านี้ รวมทั้งฝากต่อไปยังเด็กๆในอำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนแบมบูลาซาลด้วยตามที่ได้สัญญาไว

ทั้งนี้ของขวัญวันเด็กดังกล่าว ประกอบด้วยผ้าห่ม เครื่องเขียน ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี จากสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กศน. อื่น ๆ รวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลในทุกพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดหาและบริจาคสมทบ จนนำมาสู่การมอบของขวัญตามโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” เนื่องในวันเด็กและอำเภอทองผาภูมิในวันนี้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในงานได้มีการแสดง รำตง ของเยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านพิทุเย ท่ามกลางบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและมีความสุข

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: