หมวดหมู่
สป. เสมา 3

รมช.กนกวรรณ ดันศูนย์วิทย์ฯ กศน.จับมือ 4 พันธมิตร สร้างกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์สำหรับคนทุกช่วงวัย

วันนี้ (8 มกราคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่ว […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ศธ.นำเด็กและเยาวชนดีเด่น-นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโอวาทจากนายกฯ

กระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสี […]