หมวดหมู่
เสมา 3

“กนกวรรณ”จับมือพาณิชย์ ดัน กศน.ภาชี จดสิทธิบัตรเส้นใยผักตบชวา ชงยกระดับเทียบเท่าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเวทีโลก

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา และกรอบงบฯ ปี64 วงเงิน3.3ล้านล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่เกี่ยวข้องก […]

หมวดหมู่
ข่าว

สสวท.สรุปคุณสมบัติกระดาษพิมพ์หนังสือเรียน ไม่ขัดกับคุณสมบัติที่ สพฐ. กำหนด

6 มกราคม 2562 / ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำน […]