หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่พิษณุโลก ดันงาน กศน.-สช. แบบตาต่อตา ใจถึงใจ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
ข่าว

กยศ.จับมือสถาบันพระปกเกล้าคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเรียนต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้

สถาบันพระปกเกล้า และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก […]