ครูดอยปลื้ม “เสมา 3 “ ดูแลครูผู้เสียสละที่ประสบอุบัติเหตุ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เคยได้พบและพูดคุยกับ ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข เรื่องการส่งเสริมประชาชนและนักศึกษาบนดอยในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้ปลูกกาแฟมอโก้คี ซึ่งเป็นพืชร่วมกับป่า โดยไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีผลิตภัณฑ์ ในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จนทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

และเมื่อคราวลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดตาก เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รู้สึกชื่นชมเพราะนอกจากจะเป็นครูนิเทศที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีผลงานเชิงประจักษ์หลายด้านแล้ว ครูนิวัฒน์ยังเป็นคนขยันและมุ่งมั่นเข้าไปจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและห่างไกลหลายแห่ง ตนเคยพบปะพูดคุยถึงการทำงานของครูบนพื้นที่สูงที่มีความลำบาก

เมื่อได้รับทราบว่า ครูประสบอุบัติเหตุประสานงากับรถยนต์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาการกระเพาะปัสสาวะแตก กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกขาหัก และต้องรอเข้ารับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง จึงมีความห่วงใยครูของเราเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้ช่วยดูแลอย่างดีที่สุด และสอบถามอาการมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นางสุกัลยา โชคบำรุง เป็นผู้แทนไปมอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้อาการพ้นวิกฤติแล้ว แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด คาดว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ 1 เดือน ซึ่งได้ประสานให้ต้นสังกัดดูแลเรื่องสวัสดิการ การลางานเพื่อรักษาตัวให้แก่คุณครูนิวัฒน์ และภรรยาที่ต้องเฝ้าดูแล เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งภรรยาก็เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน”แม่ฟ้าหลวง” บนดอย ในสังกัดของ กศน.อำเภอท่าสองยาง เช่นเดียวกัน

“ได้มอบให้คณะทำงานประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลเป็นอย่างดีและด้วยความใกล้ชิด ในฐานะที่เป็นคุณครูผู้เสียสละ เป็นคนดีและดูแลนักเรียน นักศึกษาด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจให้คุณครูหายและแข็งแรงโดยเร็ว กลับมาเป็นกำลังพัฒนาการศึกษาช่วยกัน ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า จะดูแลเป็นขวัญกำลังใจกัน เพราะเราเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวของคนเสมา “ รมช.ศธ.กล่าว

ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข กล่าวว่า “ตนและครอบครัวมีความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในความห่วงใยจาก ดร.กนกวรรณ เป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าตนและภรรยาที่เป็นแค่ครูดอยเล็ก ๆ ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล เพียงได้มีโอกาสรายงานการจัดการศึกษากับท่านเพียงครั้งเดียว ท่านก็ยังจำได้ นึกไม่ถึงว่าท่านเป็นถึงรัฐมนตรี ท่านจะห่วงใย ดูแลครูดอยอย่างพวกเรา ผมขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกนกวรรณ เป็นอย่างสูงที่เมตตาและดูแล ผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งมั่น ตั้งใจทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร นำความรู้และการศึกษาไปสู่เด็กและประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ให้สมกับความเมตตาจากท่าน”

ครูนิวัฒน์ เป็นครูนิเทศที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีผลงานเชิงประจักษ์ในการลุยและมุ่งมั่นเข้าไปจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและห่างไกลหลายแห่ง เช่น การบุกเบิกนำความรู้สู่กลุ่มชาติพันธุ์ จนสามารถเปิดเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) บ้านเซหนะเดอลู่ ศศช.บ้านโจะเก้ปู่ ศศช.ทีหลึคีและห้องเรียนสาขาบ้านมอโก้ใหม่ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นกำลังหลักในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเนื่องจากในพื้นที่มียาเสพติดโดยเฉพาะฝิ่นทำให้มีประชาชนบางส่วนเลิกฝิ่นได้

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานสร้างป่าสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางปลูกพืชร่วมกับป่าโดยไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีผลิตภัณฑ์โครงการสร้างป่า คือ กาแฟมอโก้คีซึ่งทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ริเริ่มดำเนินการทำการบวชป่าเพื่อเป็นการสร้างจิตวิทยาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อให้ชาวบ้านไม่กล้าไปตัดต้นไม้ เป็นผู้นำชาวบ้านในการจัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำโดยส่งเสริมให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำและเป็นการรักษาระบบนิเวศในบริเวณนั้น ๆ ให้มีความชุ่มชื้นโดยหมู่บ้านที่แก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ คือ บ้านเซหนะเดอลู่ นำร่องและขับเคลื่อนโครงการฟังพูดภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียโดยการฉายหนังคาราโอเกะหอกระจายข่าวและสนทนา

ที่สำคัญ คือ ได้เป็นผู้ถวายรายงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านมอโก้คี ศศช.ขะเนจื้อคี ศศช.บ้านทีกอโกล และถวายรายงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทุกปี

สำหรับภรรยา คือ นางรัชนก เงินงามมีสุข หรือครูปู เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี 2559 ด้วยการแบกเด็กนักเรียนที่ป่วยหนัก ขี่คอ แบกจากบนดอยลงมาเพื่อรักษา ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง เพราะป่วยหนักจนอาการปลอดภัย และได้รับยกย่องเป็นคนดีศรีเมืองตาก

นับว่าเป็นครอบครัวครูดอย ครูดีสำหรับนักศึกษา และประชาชน ของ กศน.ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: