ศธ.เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 65 ของรางวัลกว่าแสนชิ้น

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 65 ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ของรางวัลกว่า 100,000 ชิ้น พร้อมอาหาร-เครื่องดื่ม ฟรี! ตลอดงาน สถานที่จอดรถเพียบ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

สำหรับปีนี้ มีกิจกรรมบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ 3 โซนหลัก ดังนี้

  • โซนที่ 1 : Citizen Kids : พลเมืองเด็ก (บริเวณสนามหญ้าและในกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง
  • โซนที่ 2 : Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  • โซนที่ 3 : Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม (บริเวณถนนลูกหลวง) เป็นโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่สำคัญ.. ฟรีตลอดงาน พร้อมอำนวยความสะดวกสบายในสถานที่จอดรถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2628 6179 และ 0 2628 5651

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: