หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศธ.มอบทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จ.สตูล

(3 มกราคม 2563) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังห […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 65 ของรางวัลกว่าแสนชิ้น

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 65 […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.รับสมัครการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม รักษ์โลก”

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมการประกวด &#8220 […]