สพป.อำนาจเจริญ ออกประกาศงดเรี่ยไรหรือใช้เงินสวัสดิการจัดหาของขวัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เผยแนวคิด “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” ออกประกาศเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด งดการเรี่ยไร หรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม นำไปจัดหาของขวัญ เพื่อแสดงออกถึงความประหยัด ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรออนไลน์แทน รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: