หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรว […]

หมวดหมู่
สป.

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

(2 ม.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ […]