ผอ.สสวท.โพสต์ Facebook ให้ทุกฝ่ายร่วมมือพิมพ์หนังสือเรียนถึงมือเด็กทันเปิดเทอม

(29 ธันวาคม 2562) ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ต้องการเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยทำให้หนังสือเรียนคุณภาพของ สสวท. ถึงมือนักเรียนทันเปิดเทอม พ.ค. 63

“ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับการร้องขอ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจัดพิมพ์และส่งหนังสือเรียน สสวท. ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา จากทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การค้าฯ ของ สกสค. สำนักพิมพ์จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน รวมถึงปัญหาภายในที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่เกี่ยวข้องที่คงพอได้เห็นกันแล้วในข่าว

ผมหนักใจมากกับเรื่องนี้ เนื่องจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบสร้างความล่าช้าต่อการดำเนินการส่งหนังสือเรียนให้ทันเปิดเทอม พ.ค. 63

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีภารกิจหลักในการทำให้ครูไทย มีหนังสือเรียนคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชากลุ่มเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 12 ชั้นปี เป็นจำนวน 120 เล่ม

พนักงาน สสวท. 350 คน คุณครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศอีกหลายร้อยคน ทำงานกันอย่างทุ่มเท ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในการยกร่าง เขียนและพิจารณาความถูกต้อง ลงพื้นที่วิจัย ทดลองสอนจริง และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับบริบทโดยทั่วไปของเมืองไทย เพื่อให้นักเรียนไทยกว่า 7 ล้านคน ได้มีตำราดีๆ เป็นสื่อการเรียนรู้หลัก เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลตามแนวทางการสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในหนังสือเรียนรุ่นใหม่ เช่น AR เพื่อการเห็นภาพ 3 มิติ QR code ไปแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เป็นต้น

แม้ว่าเดิมพันต่อการพัฒนาประเทศครั้งนี้จะสูงมาก แต่สิ่งที่พวกเราทำได้เป็นเพียงแค่ “ต้นฉบับ”

เราไม่ใช่นักธุรกิจ เราไม่รู้วิธีการทำการตลาด เราไม่รู้วิธีการขายแบบมืออาชีพ

ผมเป็นนักวิชาการ พี่น้องชาว สสวท. ก็เป็น นักวิชาการ

องค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ​ ช่วยสนับสนุน สสวท. ในการนำ “ต้นฉบับ” ของเรานำเข้าสู่โรงพิมพ์ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ให้การจัดพิมพ์หนังสือหลายสิบล้านเล่ม ออกมาจากโรงพิมพ์และกระจายสู่ตัวแทนจำหน่าย ถึงโรงเรียนและถึงมือนักเรียนได้ สสวท. ไม่ได้เป็น “ผู้ว่าจ้าง” ให้พิมพ์หนังสือ เราไม่เคยมีสัญญาจ้าง เรามีเพียงแต่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MoU เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำต้นฉบับของเราให้ถึงมือนักเรียน เท่านั้น

สสวท. มีบอร์ด สสวท. กำกับดูแลการดำเนินงานตามภารกิจของ สสวท. และเรื่องนี้ ผมก็ได้รายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการทราบอย่างใกล้ชิด ในปีที่ผ่านมา องค์การค้าของ สกสค. ได้รับสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และขายหนังสือเรียนของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ในขณะที่สำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้รับสิทธิ์เฉพาะระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าองค์การค้าของ สกสค. ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน ธ.ค. 62 นี้ บอร์ด สสวท. ได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานปี 63 ระหว่าง สสวท. กับองค์การค้าฯ และสำนักพิมพ์จุฬาฯ โดยดำเนินการตามแผนงานเดิมคล้ายของปี 62 แต่มีแผนงานที่รัดกุมขึ้น มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนได้รับหนังสือทันเวลา

ทุกอย่างเดินมาตามแผนด้วยดี จนกระทั่งมีการร้องขอให้ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ การขอให้พิจารณาปรับสัดส่วนการพิมพ์ การร้องเรียนของบุคลากรขององค์กร การโต้ตอบที่เกิดขึ้นตามข่าว สร้างความกังวลใจให้ผม ในฐานะผู้อำนวยการ สสวท. เป็นอย่างยิ่ง

ผมคิดว่าทางออกเดียวคือ ขอให้ทุกฝ่ายมองผลประโยชน์ที่นักเรียนและครูจะได้รับ ให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน และพยายามหาทางออกร่วมกัน

สิ่งแรกที่ผมจะทำในปี 2563 คือ หาวิธีการเชิญ สพฐ. ในฐานะผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพตำราเรียน ผู้ออกประกาศและให้การอนุญาตจัดจำหน่ายหนังสือเรียน รวมทั้งองค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ในฐานะผู้รับสิทธิ์จาก สสวท. ไปผลิตและจัดจำหน่าย ให้หาทางออกร่วมกัน

ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จากลาไปพร้อมกับปี 2562 และก้าวสู่สิ่งที่ดีในปีใหม่ 2563

ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ”

แหล่งที่มา : เฟซบุ๊ก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s