(26 ธ.ค.62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด นำผ้าห่มกันไปแจกจ่ายในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กองร้อย ต.ช.ด. 336 ผู้อำนวยการ กศน.ทั้ง 7 อำเภอ และตัวแทนนักศึกษา กศน. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยขบวนคาราวาน ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข แบ่งออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง ”บ้านห้วยปูแกง 2) ศูนย์การเรียนบ้านดอยแสง โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านดอยแสง 3) กศน.ตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 4) กศน.ตำบลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 5) ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง ”บ้านห้วยบง อำเภอขุนยวม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และเตรียมนำสินค้าผลงานของนักศึกษา กศน.ไปวางจำหน่ายในสถานีบริการเชื้อเพลิงในแต่ละจังหวัด และขอความร่วมมือจากโตโยต้าขอพื้นที่วางขายสินค้าฝีมือของนักศึกษา กศน.ในโชว์รูมของบริษัทโตโยต้า

พร้อมฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW (6G) ซึ่งประกอบด้วย

  • การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้หรือ Good Teacher
  • การพัฒนา กศน. ตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือ Good Place
  • การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพหรือ Good Activities
  • การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหรือ Good Partnership
  • การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายหรือ Good Innovation
  • การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยหรือ Good Learning Center ไปสู่การปฏิบัติ และช่วยกันถ่ายทอดความเข้าใจไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ปล่อยขบวนคาราวาน
ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข
ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ