รมว.ทท.-รมช.ศธ.ร่วมเปิดงาน“ลด โลก เลอะ : All For Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน”

(22 ธันวาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “ลด โลก เลอะ ชุมพร All For Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” ณ บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมความสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังจากนั้นได้ร่วมปล่อย “ลูกปูม้า” คืนสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประชากรปูม้า คืนความสมดุลให้ธรรมชาติ และเก็บขยะบริเวณชายหาด

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดชุมพร นำบุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 200 คน เพื่อร่วมเก็บขยะทำความสะอาดสถานที่และชายหาดต่าง ๆ ในพื้นที่หาดทุ่งวัวแล่น และบริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงพลังสร้างความสะอาด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำมาสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพนิ่ง /ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
วิดีโอ ตัดต่อ : ณัฐวุฒิ วากะดวน