“ครูพี่โอ๊ะ”ลงพื้นที่ชุมพร ปลื้มกศน. -สช. ขานรับนโยบายพัฒนาการศึกษา

(22 ธ.ค. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้บริหาร ข้าราชการ กศน. และ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 500 คน ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาที่ได้มอบหมายให้แก่ สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งพบว่าทั้ง 2 หน่วยงานได้ขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาตามนโยบายการศึกษาได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นมิติใหม่ของการบูรณาการการทำงานที่น่าชื่นชม ซึ่งจากผลการดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานในพื้นที่ ได้สะท้อนภาพความสำเร็จ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโรงเรียนมันตานุสรณ์ นั้นได้มีการจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเน้นการเรียนรู้จากการเล่นผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม Active Leaning กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ได้รับทราบปัญหา และข้อเสนอจากโรงเรียนเอกชนในเรื่องของการขอเพิ่มค่าอาหารกลางวันจาก 28% เป็น 100% ซึ่งในส่วนนี้ทาง สช. กำลังดำเนินการอยู่ การสนับสนุนงบประมาณในการอบรมพัฒนาครูเอกชนในช่วงปิดภาคเรียน และขอให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 2 และจากนโยบายการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลจาก 100,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาท ต่อคนต่อปีนั้น ก็เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปซึ่งถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ เพราะจะสามารถเริ่มมีผลบังคับใช้ได้

ในปี 2563 นี้ ในส่วนของ กศน.นั้นก็ได้รับทราบข้อเสนอและสภาพปัญหาในด้านอัตรากำลังและการพัฒนา สนับสนุนความก้าวหน้าในการทำงาน ของครู กศน.ตำบล ในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่ากรณีที่ไม่มีวุฒิครู ทำให้ไม่สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ และการเปลี่ยนตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นตำแหน่งอื่น ซึ่งตรงนี้ตนก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้มอบให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในระเบียบและจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และรับรองว่าการสอบทุกตำแหน่งจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใส บนหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ในฐานะที่ตนกำกับดูแลก็ยินดีสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านช่วยกันผลักดันงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

จากนั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้เดินทาง ไปตรวจราชการ กศน. ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมได้พบปะนักศึกษา กศน. ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุใน ซึ่งแม้จะเป็น กศน. ตำบลเล็ก ๆ แต่ก็เต็มไปด้วยคุณภาพและการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างดีเยี่ยมในการมุ่งพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด”การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ โดยมีนักศึกษาที่เป็นผู้สูงอายุในอำเภอปะทิวให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครู กศน. ได้เป็นอย่างดี ผ่านการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะด้านการดูแลตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้ในระดับพื้นฐาน นำไปสู่การมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้น มีสังคม เพื่อนฝูง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเห็นคุณค่าในตนเองยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือ กศน.ตำบลแห่งนี้ได้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าในสังคมได้เป็นอย่างดี” หลังจากนั้น รมช.ศธ.ได้ร่วมทำไข่เจียวสุขภาพและแกงเลียงร่วมกับนักศึกษาผู้สูงอายุ ด้วยความเป็นกันเอง

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพนิ่ง : นายโกวิทย์ แซ่ซอร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s