หมวดหมู่
เสมา 2

เสมา2 ‘ครูกัลยา’ เปิดตัวนโยบายการอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

กศน.จังหวัดนครปฐม จัดปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.สภาการศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่เกี่ยวข้อ […]