เสมา3 เปิดอาคารโรงเรียนเจียหมิน รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการศึกษา

(15 ธันวาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจียหมิน พร้อมเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร “บรรจง ตังกบดี” ณ โรงเรียนเจียหมิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายจาง ตง ห้าว อุปทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเจียหมิน ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริบทของสถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งการก่อสร้างอาคารบรรจง ตังกบตีนั้น สำนักงานคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนจากผู้ที่มีความศรัทธาต่อการจัดการศึกษา ได้พร้อมใจกันช่วยให้การดำเนินการก่อสร้งอาคารเป็นของโรงเรียนไปด้วยความเรียบร้อย เพียงพอรองรับนักเรียนได้ตามนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนดของการจัดการเรียนรู้

“ต้องชื่นชมโรงเรียนเจียหมินที่ได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษาจีน มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และมีการนำ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา มีครูสอนภาษาจีนที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอเพื่อให้นักเรียนปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: