(14 ธันวาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงเช้า เยี่ยมชมรีสอร์ท วษท. บุรีรัมย์, โรงงานแปรรูปนม, ฟาร์มเห็ด, ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ และหอพักนักศึกษา อกท.

ช่วงบ่าย เป็นประธานงานประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ขอบคุณภาพ/ข่าว : คณะทำงาน รมช.ศธ.