ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (26 พ.ย.62) ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา

#ดูคลิปนี้ได้เลย #เข้าใจง่ายๆ
https://www.facebook.com/watch/?v=701880250339044

เลขาธิการคุรุสภาไขข้อข้องใจ ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับใหม่ มีผลใช้แล้ว !! ฉบับแก้ไข มีผลดีกับครูมาก
■ นาที 1.20 รวม 6 ประเด็นสำคัญในการแก้ไขข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพฯ
■ นาที 4.20 การปรับและเพดานเงินที่ปรับ กรณีที่หมดอายุ หรือลืมต่อ
■ นาที 4.50 ช่องทางการต่อใบอนุญาตออนไลน์
■ นาที 6.00 ช่องทางการต่อใบอนุญาตในส่วนกลางและภูมิภาค

ดูคลิปนี้ได้เลย เข้าใจง่ายๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s