ทปษ.เสมา2 ร่วมถกแก้ปัญหา หาทางออกการศึกษาทางเลือก ปรับแก้ที่โครงสร้าง ชง สป.เจ้าภาพ

(22 พ.ย.62) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเเละประธานยุทธศาสตร์นโยบาย รมช.ศธ. (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมเครือข่ายสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เเละสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในศูนย์การเรียนเเละบ้านเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 และปัญหาสิทธิทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ควรได้รับตามกฏหมาย

จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ เห็นตรงกันว่าควรมีเจ้าภาพหลักเชิงโครงสร้าง ซึ่งควรเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยนายภูมิสรรค์ ได้แจ้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยขอให้ สพฐ. ช่วยจัดทำข้อสรุปร่วมกับสมาคมฯ เพื่อจะนำเรียนคุณหญิงกัลยา และปลัด ศะ. เพื่อหาข้อสรุปเรียน รมว.ศธ. ให้นำไปสู่ทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด เพื่อเเก้ปัญหาที่ตกค้าง ขาดเจ้าภาพดูแลมาเป็นเวลาหลายสิบปี

“เลขา กพฐ. ก็เห็นด้วยที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้ จึงเชื่อมั่นว่าจะจบมหากาพย์นี้ลงได้ในสมัยนี้” นายภูมิสรรค์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s