สพฐ.ออกหนังสือให้ใช้อัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุครูคืนถิ่น เพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6919 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562

โดยสามารถนำอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว ไปสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป

ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง สพร.สพฐ.