ศธ.ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญหลายหน่วยงานประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบ

(14 พ.ย.62) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเข้าร่วมประชุม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวคิด (Theme) การจัดงานในปี 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรเป็นเรื่องของการรักษา “สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเตรียมการจัดหากิจกรรม ของเล่น อาหาร เครื่องดื่ม การอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อดูแลเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการออกแบบภาพปกในปีนี้จะเป็นผลงานการออกแบบของเด็กและเยาวชนไทย พร้อมการออกแบบรูปเล่มที่สวยงามน่าสนใจมากขึ้น โดยจะจัดจำหน่ายก่อนงานจนถึงวันเด็ก จากนั้นจึงจะจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ต่อไป

ในส่วนของตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งาน จะยังคงเป็นตราสัญลักษณ์เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี (2561-2565)

นอกจากกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังมีกิจกรรมนำเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 549 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เริ่มต้นจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2498 จนถึงปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 65