ศธ.ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (9 พ.ย.62) เวลา 15.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 315 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน 297 คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับคณะนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาดังกล่าว โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรวมทั้งสิ้น 315 ราย คือ นักเรียนนักศึกษา 197 ราย สถานศึกษา 107 แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 ครั้งภายใน 10 ปี จำนวน 11 แห่ง โดยรางวัลที่ได้รับพระราชทาน จะเป็นเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาจะนำเงินรางวัลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับรางวัลพระราชทาน จะได้เผยแพร่ภาพข่าวเพิ่มเติมต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ