ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่กาญจนบุรี

(5 พ.ย. 62) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 62

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 ดังนี้

  • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ อ.ท่าม่วง และติดตามการจัดการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการศึกษาของนักเรียนชายขอบ รวมทั้งพบปะคณะครูนักเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี
  • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน ผลงาน และพบปะพูดคุยกับนักศึกษา ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ.โพธาราม จากนั้นไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนมเกษตรกรดีเด่น อ.บ้านโป่ง
  • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อประชุมผู้บริหารและรับฟังผลดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ที่ศูนย์ กศน.อำเภอท่ามะกา จากนั้นไปติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนการจัดการศึกษาที่มีปัญหา ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อ.เมืองกาญจนบุรี

จากนั้นในวันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 เวลา 08.30 น. รัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และเวลา 10.30 น.จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ต่อไป

อิชยา กัปปา : สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s