รมช.ศธ.​กนกวรรณ ลงพื้นที่​ กศน.จังหวัดตราด​ ลั่น “ทลายทุกข้อจำกัด​ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

(31 ต.ค.62)​ ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน​ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ​ กศน.อำเภอต่าง​ ๆ​ ในจังหวัดตราด พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหา​สถานศึกษาสังกัด​ กศน.​ โรงเรียนสังกัด​ สช.​ และกิจการลูกเสือ

การดำเนินงานการศึกษาเอกชน จ.ตราด​ : เตรียม​ส่งเสริม​ด้านความถนัดของเยาวชน​

นางพัชรี​ คงชาตรี​ ผู้แทนสำนักงาน​ ศธจ.ตราด​ รายงานการดำเนินงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงาน​ ศธจ.ตราด และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (คณะกรรมการ​ ปสกช.)​ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ​ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท​ คือ 1)​ โรงเรียนเอกชนในระบบ มีจำนวน 8 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 393 คน​ และครูจำนวน 179 คน 2)​ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ​ มีจำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนกวดวิชา​ โรงเรียนสอนวิชาชีพและโรงเรียนประเภทศิลปะ/ กีฬา

ในส่วน​ของ​การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน มีการจัดโครงการและกิจกรรม​ ได้แก่​ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัย จำนวน 2 กิจกรรม, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)​ จำนวน 4 กิจกรรม​ และโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา​ จำนวน 2 กิจกรรม

นายจำเหลาะ​ ควรหา ประธานคณะกรรมการ​ ปสกช.จังหวัด​ตราด ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชน โดยอยากขอให้สวัสดิการรักษาพยาบาล​ครอบคลุม​ถึงบุคคลในครอบครัวของครูเอกชนด้วย รวมถึงเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวซึ่งปัจจุบันได้รับ 70% อยากขอให้ปรับเพิ่มเป็น 75% เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ เรื่องสวัสดิการ​ค่ารักษาพยาบาล​ครูเอกชน​ เป็น​มติที่ต้องผ่านความเห็น​ชอบ​จากคณะกรรมการ​กองทุนสงเคราะห์​ จึงขอให้ครู​เอกชนรอเวลาก่อน​ เนื่องจาก​กองทุน​ฯ ต้องบริหารเงินอย่าง​ระมัดระวัง​ หากกองทุน​ฯ สามารถ​สร้าง​รายได้​เพียง​พอ​ จะเร่งหารือประเด็นนี้เพื่อเป็​นขวัญ​กำลังใจแก่ครูเอกชน​โดยเร็ว​ ขณะที่​กรณีการปรับขึ้นเงินอุดหนุน​รายหัวนั้น​ ถูกเตรียม​ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี​ 2564​ แล้ว​

ที่ผ่านมาการพัฒนาส่งเสริมเด็ก ส่วนใหญ่จะดูแลเฉพาะ​กลุ่ม​เด็กเรียน​เก่ง แต่สำหรับปีนี้จะเน้นต่อยอดสนับสนุนเด็กที่คะแนนการเรียนอาจจะไม่สูงมาก​ แต่มีความถนัด​ด้านอื่น​ที่สามารถ​ต่อยอดให้พัฒนา​ได้​ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะมอบหมายทาง​ สช.เสนอให้ได้รับทราบต่อไป

การดำเนินงานกิจการ​ลูกเสือ​ : เน้นปลูกฝังเยาวชน​ให้มีระเบียบ​วินัย

นายสุรชัย​ วิรัติ​สกุล​ ผอ. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน​ ศธจ.ตราด เสนอแนะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ดังนี้

  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่มีอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ดำเนินการได้เพียงแนะนำ​ ช่วยเหลือ​ สนับสนุนการดำเนินการร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด
  2. เรื่องการจัดตั้งกองลูกเสือของสถานศึกษา​ เนื่องจากพระราชบัญญัติลูกเสือ​ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ต้องเป็นผู้กำกับกองลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทตามที่ขอรับการแต่งตั้ง​ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดำเนินการสำรวจวุฒิทางลูกเสือ​เพื่อขอรับงบประมาณ​ และเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ​ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
  3. เรื่องกองลูกเสือสมุทรและกองลูกเสือมัคคุเทศก์​ จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ติดชายทะเล​ และเป็นจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว​ ซึ่งได้ดำเนินการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว​ เบื้องต้นขอให้ส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือก่อน​ และประสงค์จะรับการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับกองลูกเสือมัคคุเทศก์ด้วย

ทั้งนี้​ รมช. ศึกษาธิการ ขอรับปัญหาอุปสรรคที่เสนอมาไว้เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขให้​ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า​ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ​ด้านระเบียบวินัยอย่าง​มาก​ โดยคาดหวังว่าหลักสูตร​วิชาลูกเสือ​ เนตร​นารี​และยุวกาชาด​ จะเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยได้รับการฝึกฝนวินัย ขณะที่​ ศธ. ก็ได้ส่งเสริมการอบรมลูกเสือ เช่น​ ลูกเสือมัคคุเทศก์ ลูกเสือสำรอง เป็นต้น​ และระยะถัดไปอยากให้ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ​ โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ ซึ่งจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

ผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด​ : เกลี่ยอัตรากำลังครู กศน.​ 891 อัตรา​ พร้อมรับฟังข้อเสนอและทลายทุกข้อจำกัด

ผลการปฏิบัติงานสำนักงาน​ กศน.​ จังหวัดตราด​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.จังหวัดตราดได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน​ กศน.​ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ​ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดตราด​ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก​ ได้แก่​ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง​ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยเสนอให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน​ เพื่อการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้​ ความสามารถเฉพาะทาง​ และจัดหาวัสดุในการพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น
  2. งบประมาณผลผลิต 4 การจัดการศึกษาต่อเนื่องที่กำหนดค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจกรรม​ ไม่สามารถนำงบประมาณในส่วนที่เหลือไปใช้เพื่อพัฒนางานได้ จึงขอให้พิจารณาให้สามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วไป​ ใช้ในการพัฒนางาน
  3. งบประมาณผลผลิต 5 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย​ ที่มีกำหนดรายละเอียดการใช้จ่ายตึงตัว​ ทำให้ไม่สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้ โดยขอให้พิจารณาจัดทำเฉพาะกรอบการใช้จ่ายงบประมาณ​ ส่วนรายละเอียดการใช้งบประมาณควรให้สถานศึกษาได้พิจารณาวางแผนดำเนินงานตามกรอบที่กำหนด

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวด้วยว่า​ ขอรับปัญหา​ทุกเรื่องไปจัดการให้​ ยืนยัน​ว่าจะทำให้ดีที่สุดในทุกด้าน รวมถึงขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทุกเรื่องด้วย​ หากไม่ได้เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ​ ก็คงจะไม่สามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างเต็มที่

สำห​รับ​การดำเนินงานตามนโยบาย​ของ​ กศน.​ เรื่องขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อได้รับทราบถึงปัญหาที่ไม่สามารถ​บรรจุเป็นครูได้ จึงเกลี่ยอัตราครูให้ จำนวน 891 อัตรา ขอให้รออีกสักระยะ​ เพราะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ เช่น​ เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู​ เรื่องวุฒิ​ครู​ เป็นต้น ทั้งนี้​ยืนยัน​ว่า​จะดำเนิน​การ​ให้เร็วที่สุด และขอให้เชื่อมั่นว่า​ วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาตั้งใจมาแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ​ พร้อมทั้งยืนยันจะทลายทุกข้อจำกัดในการทำงาน​ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปารัชญ์​ ไชยเวช /สรุป​
กิตติ​กร​ แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร /กราฟิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: