หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และมอบอำนาจให้รองปลัด-ผู้ช่วยปลัดฯปฏิบัติราชการแทน

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2244/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2245/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s