หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

(22 ต.ค. 62 ) คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สพฐ.

ศธ.เผยแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องร่วมมือทุกมิติเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็งทางใจ อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข

(22 ต.ค.62) จากกรณีที่กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ทำกิ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เน้นใช้จ่ายงบฯ’63 รัดเข็มขัดใช้อย่างคุ้มค่า ตอบโจทย์วิสัยทัศน์รัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″

(22 ต.ค.62) จากผลสำรวจประชาชนกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ […]

หมวดหมู่
เสมา 2

รมช.ศธ.‘ดร.คุณหญิงกัลยา’แถลงผลงานในรอบ2เดือน เล็งส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อร่วมสมัยปลูกฝังเยาวชนไทยมีจิตอาสาเพื่อสังคม

(21 ต.ค. 62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]