หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศธจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันนี้ (17 ต.ค. 62) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ คือ เด็กชายรัตนชัย อ่อนบุญ อายุ 3 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย หลังจากได้รับการประสานจากทีมสำรวจข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ (กศน.อำเภอคีรีมาศ) ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผวจ.สุโขทัย และคณะ ได้รับเรื่องราวสภาพปัญหาในพื้นที่มาดำเนินการแก้ไขด้วย

สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้ามายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแล้ว และทางคณะกรมการจังหวัดและคณะกรรมการอำเภอ จะได้ประชุม ติดตาม และเร่งรัดให้ความช่วยเหลือต่อไป

ศธจ.สุโขทัย : ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s