Categories
สป.

ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู-ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.62

(15 ต.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้ กศจ. บางแห่งไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจากต้องมีกระบวนการตั้ง อกศจ. ชุดใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โดยให้ อกศจ. และ กศจ. ดำเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม

ธาริณี  นาคเมธี / สรุป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผลประชุม ก.ค.ศ.

2 replies on “ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู-ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.62”

เรียนถามครับ กรณีขยายเวลาแบบนี้จะไปผูกพันกับเงื่อนไขเวลาในเกณฑ์การย้าย ผอ.รร.ไหมครับ เพราะเกณฑ์การย้ายกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง ณ รร.ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึง 31 ตค. ของปีที่เขียนย้าย แต่ปี62นี้ขยายเวลาไปถึง 30 พ.ย. คำสั่งส่วนใหญ่ก็จะออกช้า คือ หลัง 31 ต.ค.
ดังนั้นคนที่ได้ย้ายรอบนี้ปีนี้ พอถึงรอบย้าย ปี 64 จะเสียสิทธิ์เขียนย้ายหรือไม่ครับ ในเมื่อเกณฑ์ย้ายยังไม่เปลี่ยน

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s