รมช.ศธ.”ดร.กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.–ลูกเสือ

(12 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ที่ศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ) จ.พัทลุง โดย พ.ต.ท.วีรศักดิ์ คงเพชร ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ในฐานะผู้บังคับบัญชาศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวให้การต้อนรับ

ดาบตำรวจธรรมนูญ ดวงคะชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะ หัวหน้าวิทยากร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ไม่มีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมในจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ อาคารเรือนนอนชายชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม และห้องอาบน้ำ/ห้องสุขาชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดยขอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมเวทีขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 35 เมตรจำนวน 1 หลัง 2) ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอนชายขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องพักครูและห้องน้ำห้องสุขา จำนวน 1 หลัง 3) ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างห้องอาบน้ำและห้องสุขาชายจำนวน 1 หลัง

ในการนี้ ที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมช.ศธ. จะนำข้อมูลรายงานให้ รมช.ศธ.พิจารณาต่อไป

ต่อมาเวลา 10.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือพัทลุง (ลำปำ) จ.พัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังแผนการพัฒนาค่ายฯ และปัญหาเร่งด่วน โดยนายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง กล่าวให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้มาเยี่ยมชมสภาพของค่ายด้วยตนเอง ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องการให้มีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและปรับสภาพแวดล้อม จัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ เพื่อรองรับการใช้เป็นสถานที่พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณและชื่นชมผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่น ทุ่มเทร่วมกันพัฒนาและดูแลค่ายลูกเสือแห่งนี้ สุดกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันแผนการปรับปรุงค่ายลูกเสืออย่างเต็มที่ เพราะเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสวยงามของประเทศ พร้อมจะเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาค่ายแห่งนี้ร่วมกัน เพื่อดึงใจของทุกคนมารวมเป็นหนึ่งพร้อมทลายทุกข้อจำกัด และทำงานร่วมกับ “ครูพี่โอ๊ะ” ทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างรอบด้านต่อไป

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ในฐานะหัวหน้าค่ายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาค่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องสุขา ขนาด 8×20 เมตร งบประมาณ 2,915,000 บาท 2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม งบประมาณ 3,680,000 บาท

โดยมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ 1) ไม่มีงบประมาณจ้างบุคลากรประจำค่ายลูกเสือ จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท/เดือน ปีละ 360,000 บาท 2) ไม่มีงบประมาณค่าดูแล บำรุง รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้ค่ายลูกเสือมีสภาพพร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน คิดเป็นงบประมาณปีละ 2,000,000 บาท

จากนั้นเวลา 11.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลคูหาสวรรค์ ที่สำนักงาน กศน. ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวให้การต้อนรับ

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ รมช.ศธ.ว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการดังนี้ การสร้างการรับรู้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงาน กศน. โดยการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดกิจกรรม ก้าวสู่ยุคดิจิทัล การอบรมความรู้ให้กับประชาชนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานในการเรียนรู้ให้กับประชาชน – การใช้ภาคีเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนทั้งในระบบราชการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ผู้ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มในภาคใต้ จำนวน 20 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
นพนันท์ สิงหเสนี / ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงาน กศน. / ถ่ายภาพ

1 ความเห็น

 1. Gardening is a great method to escape the stress involving day to day life by working together with your hands and having in touch with nature.
  It’s also a good way to be able to add some beauty plus
  peace to your household by encircling it along with lovely crops.
  Read upon to find out just how to start your house lawn today.

  To store your current garden-fresh onions for employ
  during the winter together with keep away from getting rot as well as
  mold, retailer them in pantyhose! Certainly, pantyhose! Basically place the onions straight into the legs of pantyhose, and,
  to avoid letting them feel one another (which is what helps make mold together with rot), position a twist tie
  up among each onion and the next. To store,
  hang the pantyhose by simply the gusset in the cool dry out place
  and cut off of or perhaps pop a hole inside pantyhose to get a great onion when a person need it.

  If anyone are planning an irrigation program for
  your lawn, look at a drip water sources program. A conventional process using sprinkler heads manages to lose a
  good deal water by evaporation. However , a trickle process irrigates your lawn simply
  by a constant gradual drip of water beneath the surface, which means much less liquid is wasted via evaporation.

  Use stones as vegetable markers if you want to keep a good natural looking
  motif. You can write with permanent special
  marker on the smooth area of stones and even are around your plant using them.
  Because of this you is going to be ready to tell which kind of plants you currently have without having a great unpleasant white mark.

  Consider raising crops that are simple store or store their
  selves. If handled adequately in addition to gently,
  given the ideal amount of time to treatment, garlic, onions, nice carrots,
  squash, dry espresso beans, or perhaps shallots will keep to get a very long
  time around a great, dry location. No canning or holding required.
  It will ensure obtaining fresh vegetables through the garden all winter rather long.

  Shell out attention to the temperature in your backyard.
  When it is early, or past due date, in the time there is a new likelihood that your plants
  might be exposed to frost. Cold temperatures will cause many plants to help die, and some that live will never produce at the
  amount they would have otherwise.

  Slip is a great time of typically the year to plant an autumn vegetable garden. The gentle temps of autumn will be wonderful for cultivating fast-growing, cool-season vegetables such as green spinach, radishes and member
  of the lettuce family. Developing an autumn garden does require some arranging because you need to pick
  your salad crop ahead of the first frost. By means of looking on the
  seed products packet, you will find out how much time this will take for your vegetable for you to be mature
  enough to reap. Since plants grow slower in the shortened
  nights of drop, add a couple 2 or 3 weeks towards the time outlined on the seed package.
  If the total amount of days is forty five, make sure you grow your fall
  crop with least that many days before the time that typically the first day time of
  frost typically occur in your place.

  Create heat with gold or yellow hue foliage.
  Aesthetic vibrancy and warmth delivers from fantastic and
  yellow-leaved foliage. These are particularly powerful in shady locations, offering the picture of light-weight and depth.
  They will organize superbly with purple plants or perhaps deep fermeté plants.
  Good choices include Caryopteris ‘Worcester Gold’, Viburnum ‘Aureum’, various
  Hostas and Spirea ‘Gold Flame’.

  Plant in the shade. All plants want light to survive, but not all of them need to get brilliant sunlight.

  Plants ancient to wood land regions will be happy when they get
  protection from the sun’s rays. There are several flowers that will thrive in a badly lit back garden, including Hosta, Couleur, Foxglove, Helleborus, Japanese
  Anemone, and Ajuga. By growing and maintaining these kinds of, you will have the year-round screen of colour in your shadiest
  involving gardens.

  If you have a teen baby, consider using your child in a
  bookbag whilst you garden. Being outside is a great stimulating experience for a good infant,
  plus they will get to hang out with an individual. Organic gardening is usually safest for baby, while right now there is no risk connected with them encountering harsh or dangerous chemical substances while a person work.

  One of the best approaches to be successful with organic farming
  is to plan earlier. The most effective laid out plans for an organic
  back garden, generally make for probably the most successful garden.
  Plan what you will plant early on and be sure to have backing up fruit
  and vegetables prepared to plant as soon as short-lived plants, like member of the
  lettuce family and greens, are performed for the year.

  Reward the areas of the yard just where grass is going to not grow.

  Do not be discouraged. Perform not necessarily try
  to regrow glass there. Go ahead together with take this possiblity to alter your ground cover a much more natural choice.

  Look with regard to something that is low-maintenance, and
  even put at any place grass will be struggling for you to thrive.

  Only one unusual yet apparently valuable tip with regard to growing natural plants, is to
  lightly clean your flowers with your own personal
  fingers or a item of cardboard 1-2 times per day.
  While this appears odd, research shows it can help plants develop larger, versus not really pampering them all at all.

  Here is usually a idea for natural gardening! Make use of a rain evaluate.
  Most crops require regarding an inches of waters per week.
  To find out precisely how much you need to water, it can be crucial to help know how much normal water the plants
  received through rain. As rain may differ greatly in a area, avoid depend on your current weather review; instead apply a rain measurement to determine the amount
  that chop down in your position.

  Many horses farms will definitely give you their moose manure for
  free if you question. Some will even transport
  that to be able to your doorway for a small fee. Horse manure is normally rich in vitamins and minerals that
  plants seek. Commonly, the manure is combined with wood bits to be able to reduce
  the smell. To the serious organic, make confident that typically the shavings employed are also organic and
  natural.

  In case your life is stress filled, farming cannot be advised enough.
  As you may have found by reading through this information, gardening is an uncomplicated interest as
  well while a good great strain reliever. So, what excuse carry out you have in not starting up?
  Apply the tips in this article at present to produce
  a amazing garden and to help make it yourself really feel fantastic, as well! https://alumnicareerservices.org/westminster/UserProfile/tabid/14981/userId/820060/Default.aspx

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s