รมช.ศธ.”ดร.กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.–ลูกเสือ

(12 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ที่ศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ) จ.พัทลุง โดย พ.ต.ท.วีรศักดิ์ คงเพชร ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ในฐานะผู้บังคับบัญชาศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวให้การต้อนรับ

ดาบตำรวจธรรมนูญ ดวงคะชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในฐานะ หัวหน้าวิทยากร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 กล่าวถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ไม่มีอาคารหอประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมในจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ อาคารเรือนนอนชายชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม และห้องอาบน้ำ/ห้องสุขาชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดยขอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์พร้อมเวทีขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 35 เมตรจำนวน 1 หลัง 2) ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอนชายขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมห้องพักครูและห้องน้ำห้องสุขา จำนวน 1 หลัง 3) ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างห้องอาบน้ำและห้องสุขาชายจำนวน 1 หลัง

ในการนี้ ที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมช.ศธ. จะนำข้อมูลรายงานให้ รมช.ศธ.พิจารณาต่อไป

ต่อมาเวลา 10.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือพัทลุง (ลำปำ) จ.พัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังแผนการพัฒนาค่ายฯ และปัญหาเร่งด่วน โดยนายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง กล่าวให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้มาเยี่ยมชมสภาพของค่ายด้วยตนเอง ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องการให้มีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและปรับสภาพแวดล้อม จัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ เพื่อรองรับการใช้เป็นสถานที่พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณและชื่นชมผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่น ทุ่มเทร่วมกันพัฒนาและดูแลค่ายลูกเสือแห่งนี้ สุดกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันแผนการปรับปรุงค่ายลูกเสืออย่างเต็มที่ เพราะเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสวยงามของประเทศ พร้อมจะเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาค่ายแห่งนี้ร่วมกัน เพื่อดึงใจของทุกคนมารวมเป็นหนึ่งพร้อมทลายทุกข้อจำกัด และทำงานร่วมกับ “ครูพี่โอ๊ะ” ทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างรอบด้านต่อไป

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ในฐานะหัวหน้าค่ายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาค่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องสุขา ขนาด 8×20 เมตร งบประมาณ 2,915,000 บาท 2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม งบประมาณ 3,680,000 บาท

โดยมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ 1) ไม่มีงบประมาณจ้างบุคลากรประจำค่ายลูกเสือ จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท/เดือน ปีละ 360,000 บาท 2) ไม่มีงบประมาณค่าดูแล บำรุง รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้ค่ายลูกเสือมีสภาพพร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน คิดเป็นงบประมาณปีละ 2,000,000 บาท

จากนั้นเวลา 11.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลคูหาสวรรค์ ที่สำนักงาน กศน. ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวให้การต้อนรับ

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ รมช.ศธ.ว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการดังนี้ การสร้างการรับรู้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงาน กศน. โดยการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดกิจกรรม ก้าวสู่ยุคดิจิทัล การอบรมความรู้ให้กับประชาชนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานในการเรียนรู้ให้กับประชาชน – การใช้ภาคีเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนทั้งในระบบราชการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ผู้ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มในภาคใต้ จำนวน 20 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
นพนันท์ สิงหเสนี / ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงาน กศน. / ถ่ายภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s