คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

(8 ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สานต่อ ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงทราบ จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้ทรงพระกรุณาก่อตั้งมูลนิธิ สอวน. และทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย

ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 มูลนิธิ สอวน.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

ซึ่งในปี พ.ศ.2562 นี้ โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานครบ 30 ปี พร้อมกับมูลนิธิ สอวน. ได้ก่อตั้งครบ 20 ปี ดังนั้น สสวท. มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงได้ร่วมกันจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Olympic Think Tank (การเสวนาผู้แทนประเทศไทยกับการขับเคลื่อนประเทศไทย)กิจกรรม Olympic Talk โดยอดีตผู้แทนประเทศไทย Workshop กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์หลากหลายสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และWork Shop จำลองการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/Olympic-ipst โทร 02 392 4021 ต่อ 2202 – 2207

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: