รมว.ศธ.ลงนามตั้งรักษาราชการแทนซี 11 ใน 3 ตำแหน่ง

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เซ็นรับทราบแล้ว ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

รมว.ศธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายประเสริฐ บุญเรือง
นายอำนาจ วิชยานุวัติ
นายณรงค์ แผ้วพลสง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: