“การุณ”ส่งมอบตำแหน่งปลัด ศธ.ขอข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป

(30 กันยายน 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)​ เข้าร่วม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตข้าราชการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน 1 วันในการทำงานในหน้าที่ปลัด ศธ. ขอขอบคุณรองปลัด ศธ. ผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการ ศธ.ทุกท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสำเร็จเรียบร้อย โดยเฉพาะตัวแทนของ สป.ศธ.ในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนางานด้านการศึกษาจนมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ ขอฝากให้ข้าราชการทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาต่อไป

จากนั้น นายการุณได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ที่สนามหน้ากระทรวง

โอกาสนี้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ สป.ศธ. ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.62

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on ““การุณ”ส่งมอบตำแหน่งปลัด ศธ.ขอข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป

Add yours

 1. You might wish to watch simply 1 movie per month or wish to view as numerous as you want.
  In which case there are subscription plans to fit.

  You might desire the option to rent/return movies in store as
  well as online. In this case, Hit is one of the few companies with
  bricks and mortar type shops that can permit this.

  Maybe the range of titles available on Blu-ray is essential to you?
  Some business may charge a little additional for this and
  might not have many titles offered on this format. Or, possibly you want to
  see films immediately? There might be an additional charge for this and for the
  equipment required to do this.

  ถูกใจ

ส่งความเห็นที่ a total noob ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: