“การุณ”ส่งมอบตำแหน่งปลัด ศธ.ขอข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป

(30 กันยายน 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)​ เข้าร่วม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตข้าราชการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน 1 วันในการทำงานในหน้าที่ปลัด ศธ. ขอขอบคุณรองปลัด ศธ. ผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการ ศธ.ทุกท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสำเร็จเรียบร้อย โดยเฉพาะตัวแทนของ สป.ศธ.ในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนางานด้านการศึกษาจนมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ ขอฝากให้ข้าราชการทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาต่อไป

จากนั้น นายการุณได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ที่สนามหน้ากระทรวง

โอกาสนี้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ สป.ศธ. ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.62

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s