หมวดหมู่
สป.

เสมา 3 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และมอบนโยบายการศึกษาเอกชน-กศน.-ลูกเสือ

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา กศน.ศูนย์การเรียนชุมชนขัณฑกสมิ […]

หมวดหมู่
สพฐ.

MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา “Partnership School Project 100%” จังหวัดแรกที่สมุทรปราการ

ประเด็นสำคัญ– โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partn […]