คำพิพากษาศาลปกครองกลางให้ รมว.ศธ./ปลัดศธ./เลขาฯกพฐ.ปฏิบัติตามระเบียบฯการหักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการฯและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 25