รมช.ศธ.”กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองดอกบัวงาม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และมอบนโยบายรร.เอกชน

(26 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผล พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน 6 แห่งคือ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก และโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าพบ รมช.ศธ.เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย บ้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำมาหากินของครอบครัวเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานตามแผนการเรียน และอาจจะต้องหยุดเรียนชั่วคราว เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งต้องนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก่อน โดยนักศึกษาทั้งหมดกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รมช.ศธ. กล่าวแสดงความห่วงใย ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการมาให้กำลังใจและช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่มาพบในวันนี้ พร้อมขอขอบคุณที่ช่วยสะท้อนปัญหาด้านการศึกษา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะพยายามหาช่องทางช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด ควบคู่กับความช่วยเหลือของรัฐบาล และประสานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษากว่า 200 คน ได้ไปฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด และจบการศึกษาตามแผนการเรียน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และไม่ต้องการให้หยุดเรียนกลางคัน ซึ่งจะส่งผลให้เสียโอกาสในการมีงานทำในสถานประกอบการได้

“ขอฝากไปยังประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา และพื้นที่การเกษตร รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกคน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนเป็นอย่างดี โดยจะรวบรวมปัญหาในวันนี้ นำไปหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ครบถ้วนในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดต่อไป ในนามของกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะรับฟังทุกปัญหา ขอให้สะท้อนตรงไปที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลย เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาชาติร่วมกัน” รมช.ศธ.กล่าว

นายนันทวัฒน์ บุญเพิ่ม นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า “ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด ทางครอบครัวจึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งให้ตนเองเรียนต่อ ซึ่งขณะนี้ตนศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 กำลังจะได้ไปฝึกงานที่โรงแรมระดับ 5 ดาว ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และมีโอกาสได้บรรจุเป็นพนักงานของโรงแรม เพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของทางครอบครัวได้ แต่ก็ได้มาเกิดอุกทภัยเสียก่อน ทำให้ความหวังพังทะลายลง จึงได้นำปัญหาไปปรึกษาอาจารย์ จนได้เข้าพบ รมช.ศธ.เพื่อชี้แจงปัญหาให้ท่านทราบในวันนี้”

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
และตรวจเยี่ยม ที่ รร.อนุบาลน้องหญิง

ต่อมาเวลา 12.00 น. รมช.ศธ.และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม กล่าวแนะนำโรงเรียน

รมช.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ได้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเรื่องพลังงานสะอาดจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก การจัดการศึกษาแบบมีงานทําสร้างอาชีพให้กับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนที่เป็น STEM โดยธรรมชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดและการ เรียนรู้ให้นักเรียนถึงขีดสุดของศักยภาพ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของสถานศึกษาให้น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานที่ประจักษ์ ขอชื่นชมรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

เชื่อว่าการพัฒนาของโรงเรียนศรีแสงธรรม ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ และมั่นใจว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งฟันเฟืองสําคัญของระบบการศึกษาไทย และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆทั่วประเทศ และรู้สึกชื่นชมในผลงานของพระคุณเจ้า พระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม ในผลงานของท่านที่ได้เพียรพยายามทํามาตั้งแต่เปิดโรงเรียนในปี 2553 ตลอดมา ทั้งการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และเมื่อจบระดับชั้นสูงสุดในโรงเรียนนี้แล้ว พระคุณเจ้ายังได้เมตตาส่งให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ทุนการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในด้านการบริหารพลังงานทดแทน พระคุณเจ้าได้มีการวางระบบการสร้างพลังงานทดแทน การทําระบบโซล่าเซลล์ ให้สามารถใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ สร้างกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ในการติดตั้ง บํารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างมืออาชีพ ตลอดทั้งการอนุเคราะห์ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาล โรงเรียน สํานักสงฆ์ วัด สถานที่ราชการ และบ้านพักหลายแห่ง มีชื่อเสียงขจรขยายไปต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นที่น่าชื่นชมและน่าอนุโมทนาสาธุการยิ่งนัก และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นโรงเรียนศรีแสงธรรม จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของบรรดานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แนวทางการสร้างพลังงานทดแทนแห่งนี้ เพื่อความเจริญและการสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนสืบไป

นางสาวจิราภรณ์ ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม กล่าวเพิ่มเติมถึงโรงเรียนศรีแสงธรรม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มีพื้นที่โดยรวม 18 ไร่ จัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 มีครูจํานวน 16 คน บุคลากร 2 คน และนักเรียนจํานวน 210 คน โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบนความขาดแคลน ท่านให้โอกาสทางการศึกษา ไม่ใช่แค่นักเรียน ชุมชน แต่รวมถึงครูด้วย ที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่ คุณธรรม จริยธรรม รักสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้เดินเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วัดป่าศรีแสงธรรม บนเนื้อที่กว่า 121 ไร่ และได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงพืชสมุนไพรว่านเปราะหอม ซึ่งมีสรรพคุณแก้โรคต่าง ๆ ได้หลายชนิดว่า สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ต่อจากพืชสมุนไพรกัญชาได้ในอนาคต

“การศึกษาเป็นการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ถ้าคนเราไม่มีการศึกษาเป็นรากฐานที่ดี ผนวกกับการใช้สติปัญญามาแยกแยะ ชาติพัฒนาไม่ได้” รมช.ศธ.กล่าว

ตรวจเยี่ยม รร.ศรีแสงธรรม
โรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่วัดศรีแสงธรรม

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่, อธิชนม์ สลางสิงห์ (VDO) / ถ่ายภาพ