เสมา3 เปิดโครงการ กศน.สช. “WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบสนองนโยบาย Thailand4.0

(25 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ณ เมืองทองธานี มีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 1,200 คน เข้าร่วมงาน

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)​ จัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาระบบการเรียนตลอดชีวิต ก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโยลีเป็นฐานรองรับการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Online Learning

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมโลกกัาวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด การศึกษาจึงต้องปรับตัวเช่นกัน เพื่อจะได้ก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning)”​ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ

โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. และ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยประสานกับ กสทช. เพื่อใช้เงินกองทุนของ กสทช. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแอพพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจสามารถล็อคอินลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลาในลักษณะ Anywhere Anytime ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญ และการอบรมอาชีพระยะสั้นในสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: