หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.กำหนดมาตรการซักซ้อมความเข้าใจในการกํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

เลขานุการ รมว.ศธ.เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(23 กันยายน 2562) ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐม […]