สอศ.​ร่วมกับสถานประกอบการญี่ปุ่นสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

(23​ กันยายน 2562) นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรม​ของสถานประกอบการ​ญี่ปุ่นในประเทศไทย​ ณ​ วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี)​ อ.พานทอง จ.ชลบุรี​ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสถานประกอบการ​ 40​ แห่ง และผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 20​ แห่ง

ประเด็นสำคัญที่ รมว.ศธ.ให้นโยบาย
– สถานศึกษาอาชีวะต้องเร่งผลิตพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ ระเบียบ​วินัย​ การสื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ และทักษะที่ตรงกับสายงาน
– ขอให้เร่งบริหาร​จัดการ​ครู​ที่มีความรู้ความสามารถที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
– นำฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน มาใช้พัฒนากำลังคน
– การเพิ่มจำนวน​ผู้เรียน​ ​ต้อง​ให้เด็กได้เห็น-สัมผัสเทคโนโลยี​ที่ทันสมัย​ กระตุ้นให้อยากมาเรียน​
– หลักสูตร​ทวิภาคี​ ให้​สถานศึกษาหารือ​กับผู้ประกอบการ​แต่ละราย เพราะความต้องการแตกต่างกัน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ กล่าวว่า​ การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่น ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) อันจะนำไปสู่การวางแผนการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อใช้เป็นฐานในการเรียนและการฝึกงานของนักศึกษาในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) แบบเข้มข้น​ ตลอด​จนประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น​ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความร่วมมือกับ KOSEN NationaI Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2561​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) แห่งนี้

นายภัครธรณ์ เทียนไชย​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ชลบุรี​ กล่าวว่า​ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ EEC​ มีที่ราบชายฝั่งทะเลที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ มีเกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย​ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี​ พลังงาน​ และยานยนต์ มีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการในหลาย ๆ ประเทศเข้ามาลงทุนกว่า​ 4,000​ บริษัท​ โดยเฉพาะ​ประเทศ​ญี่ปุ่น​ที่มีการสร้างการลงทุนและสร้าง​อุตสาหกรรม​ในระดับต้น​ ๆ​ ของประเทศ

ทั้งนี้ ​จังหวัดชลบุรี​มีสถานศึกษาในสังกัด​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)​ จำนวน 8​ แห่ง​ สถานศึกษาอาชีวะเอกชนอีก​ 25​ แห่ง จัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่า เรื่องสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรม​ต้องการ​มี​ 3​ เรื่องหลักด้วยกัน​ คือ​ 1) ระเบียบ​วินัย​ 2) ความสามารถ​ด้านการสื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ 3) ทักษะที่ตรงกับสายงาน​ โดย​เรียนรู้​จากประสบการณ์​จริง​ ซึ่ง​สถานศึกษา​ต้องเพิ่มความเข้มงวดในประเด็นดังกล่าว​อย่างจริงจัง​ โดยเฉพาะ​เรื่องภาษา​เป็นข้อจำกัดที่ต้องมุ่งมั่น​แก้ปัญหา​ จะรอเวลาไม่ได้​ โดยต้องฝึกหัดเด็กตั้งแต่ชั้น​ ม.1​ ให้เข้มข้น​ในระยะเวลา​ 2-3​ ปี​ เชื่อมั่นว่า​เด็กจะสามารถ​สื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ได้ดีในระดับหนึ่ง​ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ และ​ สอศ.​ ต้องร่วมกันปรับการจัด​การเรียน​การ​สอน​ให้เหมาะสม​

ขณะเดียวกัน​ต้องวางแผน​ระยะยาวถึงการบริหาร​จัดการ​ครู​ที่มีความรู้ความสามารถ​ แต่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ​ โดยอาจจะต้องจัดหมวดหมู่​ธุรกิจ​เดียวกันแล้วเปิดสอนหลักสูตร​ในวิทยาลัย​อย่างเข้มข้น​ เนื่องจาก​งบประมาณ​มีจำกัด​ ทั้งนี้​ สอศ.ต้องไปหาแนวทางบูรณาการ​หลักสูตร​ให้ตรงความต้องการตลาดและตรงความสามารถ​ผู้เรียน​ เพื่อนำแรงงานเข้าสู่ตลาดให้ได้​ ซึ่งความต้องการแรงงาน​ของตลาดปัจจุบัน​อยู่​ที่​ประมาณ​ 400,000 คน​ แต่การผลิตกำลังคนสายอาชีพที่ตรงกับงานอยู่ที่หลักหมื่นต้น​ ๆ​ เท่านั้น ศธ.ต้องเร่งสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการ​ของตลาดตั้งแต่วันนี้​ รวมถึง​หลักสูตร​ต่าง​ ๆ​ ต้องใช้ให้ได้ภายใน​เทอมหน้า มิเช่นนั้น​จะผลิต​กำลัง​คนไม่ทัน​ ส่งผลให้การลงทุน​จากต่างประเทศจะหายไป​ ทั้งหมดนี้เป็นการนำนโยบาย​ของรัฐบาล​ด้านการศึกษา​มาสานต่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์​

นอกจากนี้ “ฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้​ ศธ.​ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคน ทั้งการพัฒนาในรูปแบบการอบรมระยะสั้นและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสายอาชีพ​ ซึ่งรัฐบาล​มุ่งมั่น​ผลักดัน EEC ​ให้สามารถ​เติบโต​ทันกับธุรกิจ​ที่มีความเปลี่ยนแปลง​อย่างรวดเร็​ว​ เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีคุณภาพ​ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ​ที่จะมาขยายการลงทุน ส่งผลให้ประเทศไทย​และญี่ปุ่น​เดินหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

ในประเด็น​ “การเพิ่มจำนวน​ผู้เรียน”​ ​ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์​มาช่วย​ส่งเสริม​ให้เด็กได้เห็น ได้สัมผัสเทคโนโลยี​ที่ทันสมัย​ กระตุ้นให้เด็กอยากมาเรียน​ โดยเฉพาะเด็กที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ ให้สนใจมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น​ ส่วนการจัดหลักสูตร​ทวิภาคี​ ต้องการให้​สถานศึกษา​ปรึกษา​กับผู้ประกอบการ​เป็นราย​ ๆ​ ไป เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริง​ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน

Mr Kuba Masaharu เลขานุการ​เอกอัครราชทูต​ญี่ปุ่น​ประจำประเทศไทย​ กล่าวขอบคุณ​ ศธ.​ ที่ให้ความสำคัญ​ต่อการพัฒนา​กำลังคนอาชีวศึกษา​ให้สอดคล้อง​กับความต้องการ​ของ​สถาน​ประกอบการ​ญี่ปุ่น​ ซึ่งที่ผ่่านมาประเทศ​ไทยและญี่ปุ่น​มีความสัมพันธ์​อันแน่นแฟ้นทั้งในระดับวัฒนธรรม​ การศึกษา​ จนถึงระดับเศรษฐกิจ​ ที่สำคัญคือ​ให้สถาบัน​โคเซ็นได้ร่วมวางระบบการศึกษา​ รวมถึง​ความร่วมมือ​ด้านอื่น​ ๆ​ จากภาครัฐ​ และภาคอุตสาหกรรม​ ซึ่งวันนี้​ถือเป็นก้าวใหญ่​ในการพัฒนา​การศึกษา​ โดยประเทศ​ญี่ปุ่น​ยินดีสนับสนุน​การศึกษา​ของประเทศ​ไทยอย่างเต็มที่​

โอกาสนี้​ นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เป็น​ประธาน​พิธี​เปิดห้องปฏิบัติการ​หุ่นยนต์​อุตสาหกรรม​และเทคโนโลยีปัญญา​ประดิษฐ์​ ณ​ อาคาร​เรียนแผนก​ช่างอุตสาหกรรม​ฐานวิทยาศาสตร์​ และเยี่ยมชมนิทรรศการ​สถานประกอบการ​ ณ​ อาคาร​อเนกประสงค์​ วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี)​ ซึ่งนำนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของสถานประกอบการและสถานศึกษา จำนวน 60 แห่ง มาจัดแสดงด้วย

บรรยากาศพิธีเปิด

พิธี​เปิดห้องปฏิบัติการ​หุ่นยนต์​อุตสาหกรรม​
และเทคโนโลยีปัญญา​ประดิษฐ์​

เยี่ยมชมนิทรรศการของสถานประกอบการ/สถานศึกษา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s