รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เยี่ยม รร.วังไกลกังวล ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

(21 กันยายน 2562)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับชมการสอนออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายด้าน เห็นศักยภาพของโรงเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้น่าอยู่ วงโยธวาธิต ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การบริหารอัตรากำลังรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานที่ประจักษ์

“ขอชื่นชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนที่ขาดโอกาสหลายหมื่นโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่าการพัฒนาของโรงเรียนไกลกังวลฯ จะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ มั่นใจว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องงบประมาณและสวัสดิการของบุคคลากรของโรงเรียนเอกชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดง และการจัดการเรียนการสอน

เยี่ยมชมการสอนออกอากาศของ New DLTV

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ แะคณะ ได้เยี่ยมชมการสอนออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้พัฒนาระบบสู่รูปแบบใหม่ New DLTV เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน

โดยขณะนี้ได้ปรับปรุงทั้งด้าน Hardware Sofware และ Peopleware พร้อมดำเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปลี่ยนการออกอากาศเป็นแบบบันทึกเทปรายการ มุ่งเน้นเป้าหมายไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมมากกว่า 22,622 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าชมกว่า 1.6 ล้านคน

อิชยา กัปปา /สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: