ศธ.เตรียมจัดงบฯ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

(20 กันยายน 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมา พบว่าบางแห่งชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์ไม่มีความทันสมัย จึงต้องการเข้าไปดูแลสนับสนุน โดยเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้พัฒนาให้มีความทันสมัย ให้บริการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจะพัฒนารูปแบบหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ จะเตรียมการพัฒนาครูอาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

เรื่องน่ารู้ : กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 20 แห่ง มีสถานภาพเป็นข้าราชการครู จำนวน 19 แห่ง และมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 แห่ง (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือศูนย์วิทย์เอกมัย) สังกัดสำนักงาน กศน. ดังนี้

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
2. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
19. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
20. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: