โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ปี 2562 สป.ศธ.

สรุปข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา​ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร​ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันภายในองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ พนักงานราชการและผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน

กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกอบด้วยพิธีเปิดโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมสร้างทีมงาน การแบ่งกลุ่มละลายพฤติกรรม ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่ายประกอบด้วย​ กิจกรรมสร้างทีมงาน พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา​ กิจกรรมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน​ รวมถึงแนวคิดและหลักในการทำงานของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ​ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระกุล​ อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัตร “ผู้เกษียณอายุราชการ” จำนวน ๔๖๘ คน และมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเซิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงานตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๙ คน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศธ.ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี2562
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ปี 2562 สป.ศธ.
– มติชน ศธ.แจงงานเลี้ยงเกษียณฯอู้ฟู่ ไม่ละลายงบฯ ได้พัฒนาบุคลากรฯ ส่วนของรางวัล มีผู้บริหารบริจาค
– เดลินิวส์ ศธ.แจงจัดงานเกษียณไม่ได้ผลาญงบหลวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: