ศธ.พร้อมแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  • ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของ ศธ.จะเข้าไปดูแลเรื่องการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุดชดเชยในช่วงที่โรงเรียนต้องปิดเรียน การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือ
  • ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและบุคลากร เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้รู้จักการออม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ
    ส่งเสริมการอ่าน และการวิเคราะห์อย่างเข้าใจ ให้เกิดความต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมา ศธ.จะดำเนินการได้ดีขึ้นแล้วก็ตาม
    แก้ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยให้ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปดูแลให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ท้องก่อนวัยอันควร จำนวนหลายแสนคน
    เร่งทบทวนแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น ซึ่งในส่วนของ ศธ.ก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง มติชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: