นศ.มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าจากญี่ปุ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

(17 กันยายน 2562) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรม Hiroshima University : Thai Start Program September 2019 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาของไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพิเศษที่จัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสนใจในประเทศไทย ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ การศึกษา และวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนพบปะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย

สำหรับพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education) ตั้งอยู่ภายในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดแสดงความรู้ นิทรรศการ และมัลติมีเดีย รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีด้านการศึกษาไว้จำนวนมาก เช่น หนังสือเรียนไทยเล่มแรก “จินดามณี” ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุง บันทึกความรู้และการเล่าเรียนของคนไทย วิทยาการและสรรพวิชาความรู้จากตะวันออกและตะวันตกนับตั้งแต่เข้ามาบรรจบในแผ่นดินสยาม ศิลาจารึกจำลองหลักที่ 1 ห้องเรียนจำลองสมัยโบราณ สืบสานราชกิจการศึกษาไทยของทุกพระองค์ ความเป็นมาของกรมธรรมการสู่กระทรวงธรรมการ จวบจนกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และยังมีห้องสมุดเฉพาะที่เปิดให้ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้

พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย เปิดให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาฟรี ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น.

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: