ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบหมาย “ศปบ.จชต.” ดูแลทุนเยียวยาต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

(16 กันยายน 2562) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี

ปลัด ศธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.ได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคม ที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การให้ทุนการศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ โดยได้มอบให้ ศปบ.จชต. ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องในแต่ละปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“การสนับสนุนทุนการศึกษา ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ร่วมดำเนินการเพื่อช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

ภาพ/ข่าว : ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: