ศธ.ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี2562

(15 กันยายน 62) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2562 จำนวน 27 คน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 468 คน ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวน 1,200 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมและขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ร่วมกันอุทิศตน ปฏิบัติราชการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งงานด้านการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ มีขอบข่ายการดำเนินงานที่กว้างขวางต้องอาศัยเวลา และความเสียสละของทุกคน

“ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ต้องขอบคุณผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่านได้เสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. และขอให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

คลังภาพถ่าย

ส่วนหนึ่งของผู้ได้รับรางวัล
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

ส่วนหนึ่งของผู้เกษียณอายุราชการ
ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ศธ.

ภาพ/ข่าว : กลุ่ม​สารนิเทศ​ สำนักอำนวยการ สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: