สป.ศธ.จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ที่ปากช่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด

รองปลัด ศธ. กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สป.ศธ.ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 1,400 คน ซึ่งโครงการในวันแรก มีกิจกรรมการสร้างทีมงาน กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณใกล้เคียง การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ., นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ., นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงกลางคืน ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตฯ

ส่วนกิจกรรมในวันที่สอง เป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ สป.ศธ. จำนวน 468 คน และพิธีมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. จำนวน 27 คน โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธี

ภาพ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: