หมวดหมู่
สพฐ.

เลขาฯ รมว.ศธ.”ไกรเสริม โตทับเที่ยง” เป็นประธานเปิดตัวค่ายเยาวชน NBI Youth Camp รุ่นที่ 7

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัว “โครงการ NBI Youth Camp” รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการค่าย NBI Youth Camp จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 8 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute: NBI) ซึ่งมี รศ.ดร.โภคิน พลกุล เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตร ได้กำหนดจัดรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อต้องการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่าย จำนวน 1,050 คน จาก 227 สถานศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยเยาวชนที่เข้าค่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การเปิดตัวโครงการในปีนี้ รมว.ศธ.”ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ได้ให้ความสำคัญมาก โดยมอบหมายให้ตนเข้ามามีส่วนร่วมเปิดตัวโครงการ เพื่อดูความเชื่อมโยงโครงการกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะเรามีเป้าหมายภารกิจเดียวกัน คือ “พัฒนาเยาวชนของชาติ”

ทั้งนี้ โจทย์สำคัญของการสร้างเด็กและเยาวชนคือ “ต้องมองว่าพวกเขาเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่พวกเราในอนาคต” เพราะเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) เยาวชนของชาติจะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต แต่หากเด็กและเยาวชนไทยไม่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ เราก็จะไม่เหลืออะไร ดังนั้นอนาคตของประเทศจึงอยู่ในมือเด็กและเยาวชน หากเราไม่ช่วยกันสร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ให้มีคุณภาพ เราจะโทษใครไม่ได้

ศธ.ให้ความสำคัญกับการสร้างคน ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาด้านความรู้เท่านั้น แต่ต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ไม่รู้ด้วย โครงการนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะมีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง และรู้ในเรื่องอนาคต อันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่่ได้รับการหล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่ออว่าทุกคนต่างมีความเป็นผู้นำในตัวเอง ทุกคนมีความจำเป็นต้องเป็นผู้นำในอนาคต พวกเราจึงต้องช่วยกันดูแลส่วนที่เป็นสังคมที่เล็กที่สุดตรงนี้ให้ดี เพื่อส่งเด็กและเยาวชนให้ไปดูแลสังคมประเทศชาติของพวกเราต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาใด ๆ หากเราคิดเหมือนเดิม เราจะหวังให้เกิดผลหรือแก้ปัญหาใหม่ ๆ คงไม่ได้ หลายอย่างบริบทของประเทศไทยเปลี่ยนไป เราเข้าสู่โลกในยุคที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในสังคมให้มากขึ้น เราจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับสังคมส่วนใหญ่บอกได้ว่า ในแต่ละโรงเรียนมีปัญหาอะไร หรือมากไปกว่านั้นคือมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อเป็นโจทย์และคำตอบให้กับสังคม สะท้อนให้ ศธ.นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น ได้ประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป” เลขานุการ รมว.ศธ.กล่าว

ภายหลังพิธีเปิด ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ที่โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมืองสงขลา และโรงเรียนบ้านท่าคุระ อ.สทิงพระ โดยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่า

“วานนี้ที่สงขลา ได้ตั้งใจไปเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดทั้งสองประเภท

โรงเรียนประเภทแรก ขนาดเล็ก อยู่ในชนบท ติดทะเลสาบในสงขลา เคยมีนักเรียนจำนวนมาก ปัจจุบันสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา มีนักเรียน 63 คน และชั้นป.6 มีแค่ 3 คน

ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพบผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กอีกหลายสิบโรงเรียน บางโรงเรียนมีการสอนควบ โดยมีการส่งนักเรียนไปเรียนอีกโรงเรียนสลับกันไปมา บางโรงเรียนมีความเด่นด้านการจัดการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมีผลผลิตการเกษตรสำหรับอาหารกลางวันและเหลือเพียงพอเพื่อทำรายได้ในชุมชน

สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่มาก ก็ได้ไปเยี่ยมเช่นกัน ตั้งอยู่กลางเมือง อายุร้อยกว่าปี นักเรียน 2,500 คน มีการแบ่งการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนสอบได้คะแนนโอเน็ตเต็มร้อย!

ซึ่งทั้งสองโรงเรียนที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยม พบว่ามีความต้องการไม่ต่างกัน ทั้งในเรื่องอาคาร สถานที่ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งมีความทรุดโทรม และโรงอาหารไม่พอสำหรับจำนวนนักเรียน

ในส่วนของการแก้ปัญหานั้น เราทราบดีว่า ความไม่สมดุลมีอยู่ในทุกพื้นที่ เราจึงคิดต่อว่า ทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์ได้ทั่วถึง นี่คือสิ่งสำคัญ

ผมสนับสนุนแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรี ในการแบ่งประเภทโรงเรียน ”ตามความพร้อม” >>> พร้อมมาก >>> พร้อมกลาง >>> พร้อมน้อย และจัดสรรทรัพยากรที่มีให้ตามความจำเป็นเพื่อตอบในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ และสามารถสนับสนุกการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นไปที่ “ผลการศึกษาของเด็กนักเรียน” ว่าต้องพัฒนาอย่างเท่าเทียม”

ที่โรงเรียนวิเชียรชม
อ.เมืองสงขลา

ที่โรงเรียนบ้านท่าคุระ
อ.สทิงพระ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ขอบคุณภาพถ่าย : คณะทำงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s