ศธ.กำหนด5มาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 5 มาตรการดูแลนักเรียน เกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในสถานศึกษา คือ

  • แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
  • ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน
  • มาเข้าใจร่วมกัน
  • พบเหตุให้รีบแจ้งทันที
  • ดำเนินการระงับหรือบรรเทาเหตุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s