หมวดหมู่
สป.

8 กันยายน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” รมว.ศธ.ย้ำนิยามการรู้หนังสือต้องเปลี่ยนตามโลก

ประเด็นสำคัญ– UNESCO ประกาศให้วันที่ 8 ก.ย.เป็นวั […]