หมวดหมู่
ภูมิภาค

รร.จากระยอง ชูกิจกรรมทุนเสมอภาค ส่งเสริมอาชีพนักเรียน-อาหารกลางวัน “เห็ดทอดมุ้งมิ้ง”

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมอาชีพนักเรียนด้วยกิจกรรม “พัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค)” เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตนักเรียน

โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า “ครบวงจร” เริ่มจากการเรียนรู้วิธีทำก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ด จ.จันทบุรี แล้วนำก้อนเห็ดมาเพาะเลี้ยงไว้ที่โรงเรียน แปรรูปเห็ดเป็น “เห็ดทอดมุ้งมิ้ง แหนมเห็ด ยำเห็ด” และหลากหลายเมนู แล้วยังไปขายสดให้โครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนขายให้ผู้ปกครอง ฯลฯ โดยผ่านการเรียนรู้ การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การตลาด การสร้างแบรนด์ ฝึกให้นักเรียนได้นำไปเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s